Takeru Sato in Rurouni Kenshin (2012) Movie Image

Takeru Sato in Rurouni Kenshin (2012) Movie Image

Takeru Sato in Rurouni Kenshin (2012) Movie Image