Back to Article »

Starring: Donnie Yen, Wei Zhao, Betty Sun, Xun Zhou, Kun Chen, Yuwu Qi
Directed by: Gordon Chan
Release Date: September 28, 2008