Sato Takeru in Rurouni Kenshin (2012) Movie Image

Sato Takeru in Rurouni Kenshin (2012) Movie Image

Sato Takeru in Rurouni Kenshin (2012) Movie Image